پاورپوینت تاریخ(1)دهم درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی
بازدید : 535 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1)دهم درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی - تعداد اسلاید 39

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
بازدید : 526 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان - تعداد اسلااید 14

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 10: اشکانیان و ساسانیان
بازدید : 459 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 10: اشکانیان و ساسانیان - تعداد اسلاید 56

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاور پوینت تاریخ(1)دهم درس 11: آیین کشور داری
بازدید : 1257 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاور پوینت تاریخ(1)دهم درس 11: آیین کشور داری - تعداد اسلاید 51

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 12: جامعه و خانواده
بازدید : 628 / ایجاد شده در : 10 اسفند 1399

پاورپوینت تاریخ(1) دهم درس 12: جامعه و خانواده - تعداد اسلاید 36

مقطع دوره دوم متوسطه-نظری
پایه تحصیلی کلاس دهم
نوع پاورپوینت