لیست کلاس های موجود در فرامکتب
question-mark
آخرین نمونه سوالات
مشاهده همه
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12 تا 14
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12 تا 14
کلاس سومابتدایی کتاب
donwload3319+ خرید و دانلود
4.8rate
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12و13و14
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 12و13و14
کلاس سومابتدایی کتاب
donwload2849+ خرید و دانلود
4.8rate
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
کلاس پنجمابتدایی کتاب
donwload3583+ خرید و دانلود
4.8rate
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 7: آمار و احتمال
کلاس پنجمابتدایی کتاب
donwload8963+ خرید و دانلود
4.8rate
آخرین محتوای آموزشی
مشاهده همه
محتوای آموزشی فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش
محتوای آموزشی فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش
کلاس هفتمدوره اول متوسطه
eye2440+ بازدید
4.8rete
پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظری
eye1966+ بازدید
4.8rete
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 2: انتخاب نوع کسب و کار
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 2: انتخاب نوع کسب و کار
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظری
eye2005+ بازدید
4.8rete
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 3: اصول انتخاب درست
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 3: اصول انتخاب درست
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظری
eye2164+ بازدید
4.8rete
boy-behind-desk
ارتباطی سریع تر و آسان تر
دانلود اپلیکیشن فرامکتب