نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 5 .6.7
بازدید : 1685 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوالا فصل 5.6.7 درس ریاضی پایه پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 9-14
بازدید : 690 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوال علوم کلاس سوم درس9-14

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس سوم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 1.2.3.4.5.6.7
بازدید : 660 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوال همه درس های ریاضی پایه پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 2: کسر
بازدید : 709 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوال فصل دو پایه پنجم

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس پنجم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 9.10.11.12.13.14
بازدید : 710 / ایجاد شده در : 06 مهر 1399 آزمون های درس به درس

نمونه سوال علوم درس9.10.11.12.13.14

مقطع دبستان
پایه تحصیلی کلاس سوم
نوع آزمون های درس به درس
پاسخ نامه