کهگیلویه وبویراحمد/ یاسوج/ دانش آموز/ کلاس دهم
محمدماندنی نژاد
۲۰۳ رتبه۱۵۰۰ امتیاز
درس ریاضی
معلم : آقای قاسم سبحانی
۸۵
آزمون شرکت کرده
۲۰
رتبه در این درس
۴۰۰۰/۱۵۰۰