/
/
محتوای آموزشی فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش
محتوای آموزشی فارسی و نگارش کلاس هفتم درس 1: زنگ آفرینش
کلاس هفتمدوره اول متوسطهفارسی و نگارش

فارسی و نگارش

فایل power
2000 تومان
1399/07/11
2543
ثبت امتیاز
سطح دشواری
آسان
نوع
پاورپوینت
پاسخنامه
ندارد
طراح طرح درس :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید