نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم فصل 5 و 6 و 7
کلاس پنجمابتداییریاضی

ریاضی

فایل PDF
1000 تومان
فایل word
2000 تومان
1399/07/06
7800
ثبت امتیاز
سطح دشواری
متوسط
نوع
آزمون های درس به درس
پاسخنامه
دارد
طراح نمونه سوال :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید