نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم درس 9.10.11.12.13.14
کلاس سومابتداییعلوم تجربی

علوم تجربی

فایل PDF
1000 تومان
فایل word
2000 تومان
1399/07/06
1075
ثبت امتیاز
سطح دشواری
متوسط
نوع
آزمون های درس به درس
پاسخنامه
دارد
طراح نمونه سوال :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید