/
/
پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
پاورپوینت اقتصاد کلاس دهم درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظریاقتصاد

اقتصاد

1399/12/09
1967
ثبت امتیاز
سطح دشواری
آسان
نوع
پاورپوینت
پاسخنامه
ندارد
طراح طرح درس :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید