پاورپوینت اقتصاد دهم درس 2: انتخاب نوع کسب و کار
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظریاقتصاد

اقتصاد

فایل power
5000 تومان
1399/12/09
2102
ثبت امتیاز
سطح دشواری
آسان
نوع
پاورپوینت
پاسخنامه
ندارد
طراح طرح درس :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید