/
/
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟
پاورپوینت اقتصاد دهم درس 6: نقش دولت در اقتصاد چیست؟
کلاس دهمدوره دوم متوسطه-نظریاقتصاد

اقتصاد

فایل power
5000 تومان
1399/12/09
704
ثبت امتیاز
سطح دشواری
آسان
نوع
پاورپوینت
پاسخنامه
ندارد
طراح طرح درس :تیم مدیریت فرامکتب
ممکن است در فایل ایرادی مشاهده کنید لطفا به ما گزارش دهید و امتیاز همکاری با ما را دریافت کنید